Apliecinājuma karte ar tekstuāliem un grafiskiem pielikumiem ir vienkāršots būvprojekta veids.
1. Izstrādājot apliecinājuma karti ar pielikumiem iespējams veikt fasādes vienkāršotu atjaunošanu
Tas nozīmē - fasādes apdares atjaunošana, visu logu nomaiņa, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, jumta ieseguma nomaiņa, pagraba siltināšana vai lodžiju aizstiklošana, nemainot ārsienu izvietojumu.
2. Izstrādājot apliecinājuma karti ar pielikumiem iespējams veikt ēkas vai ēkas daļas vienkāršotu atjaunošanu .
Tas nozīmē - nemainot ēkas nolietojošos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus.
3. Apliecinājuma karti ar pielikumiem izstrādā arī 1.grupas inžerbūvju būvniecībai  -  inženiertīklu pievadu būvniecībai, 2. Grupas inženierbūvju atjaunošanai, neskarot nesošās konstrukcijas. *

Esam izstrādājuši dažāda veida un apjoma apliecinājuma kartes. Daži piemēri:
-) Apliecinājuma karte “Ilūkstes novada pašvaldības  administratīvās ēkas telpu pārbūve.”
-) Apliecinājuma karte „Jaunās ielas posma atjaunošana, Jēkabpilī”
-) Apliecinājuma karte “Ēkas jumta vienkāršota atjaunošana Rīgas iela 133, Jēkabpils”
-) Apliecinājuma karte “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Krustpils novada Kūku ciemā”
-) Apliecinājuma karte “Administratīvās ēkas vienkāršotas atjaunošana valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei”
-) Apliecinājuma karte “Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Zīlānu ielā 60, Jēkabpilī”

*Precīzu informāciju skat. MK Noteikumu Nr. 500 “Vispārīgi būvnoteikumi” 1.pielikumā.