Paskaidrojuma raksta ar pielikumiem izstrāde ir visvienkāršākais būvprojekta veids.
Paskaidrojuma rakstu ar pielikumiem izstrādā 1.grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, pārbūvei vai atjaunošanai.
Informācijai – I grupas būve ir mazēka (1.stāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2), ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāvu lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta lopu turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60m2, atsevišķi rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.
Paskaidrojuma rakstu ar pielikumiem izstrādā I, II, un III grupas būves lietošanas veida maiņai bez pārbūves.
Paskaidrojuma rakstu ar pielikumiem izstrādā arī 1. grupas inžerbūvju būvniecībai: māju ceļu būvniecībai, ceļa zīmju izvietošanai, inženiertīklu pievadu būvniecībai, māju ceļu būvniecībai, ceļa zīmju izvietošanai, inženiertīklu pievadu būvniecībai, nelieliem meliorācijas objektiem, labiekārtojuma elementiem, sporta laukuma būvniecībai, reklāmas stendu izvietošanai līdz 6m augstumam, žoga vai mūra būvniecībai, gājēju ceļa, veloceliņa vai vieglas konstrukcijas tilta izbūvei, labiekārtota laukuma izbūvei bez inženiertīkliem, torņa vai masta izbūvei līdz 10m augstumam. *

Esam izstrādājuši šādus paskaidrojuma rakstus ar grafiskiem un tekstuāliem pielikumiem:
-) Paskaidrojuma raksts "Teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 185, Jēkabpilī."
-) Paskaidrojuma raksts "Palīgēkas nojaukšana Brīvības ielā 185, Jēkabpilī."
-) Paskaidrojuma raksts "Laukuma izbūve Zīlānu ielā 66K, Jēkabpilī"
-) Paskaidrojuma raksts "Laukuma izbūve Zīlānu ielā 66D, Jēkabpilī"
-) Paskaidrojuma raksts "Laukuma izbūve Zīlānu ielā 66E, Jēkabpilī"
-) Paskaidrojum raksts “Aleksandra Grīna parka idejas skices izstrāde Kalna pagastā” un -) A.Grīna parka idejas skices izstrāde Kalna pagastā ar paskaidrojuma rakstu
-) Paskaidrojuma raksts "Droša atpūta dabā ģimenei ar bērniem" īpašumā Palejnieku Oši, Kūku pagastā, Krustpils novadā
-) Paskaidrojuma raksts “Dabas un skaņu terapijas takas izveide Marinzejas muižas parkā”
-) Paskaidrojuma raksts “Saimniecības ēku jaunbūve, Ceriņu mājas, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.”
-) Paskaidrojuma raksts “Sezonas pontonu laipas novietošana”

*Precīzu informāciju skat. MK Noteikumu Nr. 500 “Vispārīgi būvnoteikumi” 1.pielikumā.