Veicam autoruzraudzību* publisko un ražošanas ēku būvprojektos. Ja nepieciešams, veicam būvprojekta izmaiņas, piedalāmies konstatācijas aktu sagatavošanā, piedalāmies visos būvprocesos līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Esam veikuši autoruzraudzību šādos objektos:
-) Autoruzraudzība "Krāslavas  pils kompleksa Amatu mājas (Pils laukumā 10, Krāslavā) pārbūve”
-) Autoruzraudzība Ēkas pārbūve, izveidojot inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotni
-) Autoruzraudzība A.Grīna parka idejas skices izstrāde Kalna pagastā ar paskaidrojuma rakstu
-) Autoruzraudzība (daļēja)  “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve”

*Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam. (MK Noteikumi Nr. 500 “ Vispārīgie būvnoteikumi”).